Torna

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Numeració integrada:

 • 76xxx (pública: 971176xxx), corresponent 766xx y 768xx a telefonia sobre IP
 • 77xxx (pública: 971177xxx), corresponent 773xx, 776xx, 777xx y 778xx a telefonia sobre IP, excepte el 971-177777.
 • 789xx (pública 971-1789xx), corresponent la totalitat a telefonia sobre IP.
 • 795xx (pública 971-1795xx), corresponent la totalitat a telefonia sobre IP.
 • 84xxx (pública: 971784xxx), corresponent el 849xx y el 845xx a telefonia sobre IP.


Numeració autònoma:

 • 60xxx.
 • 61000 – 61399.
 • 63000 – 63299 y 639xx.
 • 64000 – 64299 y 64400 – 64999.
 • 65100 – 65999.
 • 68xxx.
 • 50xxx: GESMA.
 • 54xxx: BITEL (desprovisionat)
 • 56xxx: equips de videoconferència
 • 57xxx: sales virtuals de videoconferència per a multiconferències
 • 67xxx y 69xxx per a telefonia sobre IP.

 

numeració fixa