Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 8649 - Pàgines 41860-41861

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 8650 - Pàgines 41862-41879

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, amb excedents sense compensació, de 4,08 MWp i 3,35 MWn en el terme municipal de Santa Maria del Camí, promogut per Serveis Ferroviaris Mallorca (AU-00269/2022)

    Número d'edicte 8652 - Pàgines 41880-41881

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 8661 - Pàgines 41882-41884

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 8662 - Pàgines 41885-41887

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia, ja existents en els sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 1, 2 i 3)

    Número d'edicte 8709 - Pàgines 41888-41890

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució de la secretària general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’11 d’octubre de 2022 de delegació de signatura en determinades unitats administratives

    Número d'edicte 8648 - Pàgines 41891-41892

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 13 d’octubre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 8711 - Pàgines 41893-41894

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 10 d’octubre de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 8712 - Pàgines 41895-41896

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 d’octubre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’Educació Infantil Privat de Primer Cicle Castell Encantat, de Palma

    Número d'edicte 8692 - Pàgines 41897-41900

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 d’octubre de 2022 per la qual s’estableixen els serveis mínims del personal docent de l’ensenyament públic no universitari amb motiu de la vaga convocada per al dia 18 d’octubre de 2022

    Número d'edicte 8719 - Pàgines 41901-41903

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d’octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l’Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 8639 - Pàgines 41904-41921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d’octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer i tercer curs de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 8643 - Pàgines 41922-41942

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 8674 - Pàgines 41943-41948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 d’octubre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 8699 - Pàgines 41949-41963

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, programa UNICO Bo Social, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 8641 - Pàgines 41964-41977

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, per a l’execució del Pla estratègic d’inversions municipals (Pla 5), any 2022

    Número d'edicte 8714 - Pàgines 41978-41988

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, per a l’execució del Pla estratègic d’inversions municipals (Pla 5), any 2022

    Número d'edicte 8715 - Pàgines 41989-41999

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni especific entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa, per a l’execució del Pla estratègic d’inversions municipals (Pla 5), any 2022

    Número d'edicte 8716 - Pàgines 42000-42010

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, per a l’execució del Pla estratègic d’inversions municipals (Pla 5), any 2022

    Número d'edicte 8717 - Pàgines 42011-42021

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, per a l’execució del Pla estratègic d’inversions municipals (Pla 5), any 2022

    Número d'edicte 8718 - Pàgines 42022-42032

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el membre suplent del Grup Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía a la Comissió de Govern

    Número d'edicte 8640 - Pàgina 42033

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el membre suplent del Grup Ciudadanos –Partido de la Ciudadanía a la Comissió Informativa General i de Comptes

    Número d'edicte 8693 - Pàgina 42034

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la representant suplent del Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía a l’Observatori d’assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca

    Número d'edicte 8694 - Pàgina 42035

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució de concessió de les subvencions per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana, per a l’any 2022 (SV 2/2022)

    Número d'edicte 8657 - Pàgines 42036-42038

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència d’11 d’octubre de 2022 per la que s’aprova la convocatòria d’ajudes econòmiques de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2022

    Número d'edicte 8703 - Pàgines 42039-42070

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases reguladores del procediment de concessió per concurrència competitiva de subvencions destinades a la modernització de les empreses del municipi d’Algaida i a promoure l’estabilitat de l’activitat econòmica local i la continuïtat del sector (Codi BDNS 651308)

    Número d'edicte 8651 - Pàgines 42071-42082

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Absència del batle

    Número d'edicte 8681 - Pàgina 42083

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Convocatòria ajuts destinats al transport públic escolar, adquisició de llibres curs 2022-2023

    Número d'edicte 8594 - Pàgines 42084-42091

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022 de l'Ajuntament de Felanitx

    Número d'edicte 8710 - Pàgina 42092

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Delegació de l'exercici de les funcions de Batlia en el primer tinent de batle

    Número d'edicte 8670 - Pàgina 42093

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació modificació relació llocs de feina RLTF006, 0061 i 0089

    Número d'edicte 8667 - Pàgines 42094-42095

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva concessió d'ajudes per a col·legis públics

    Número d'edicte 8705 - Pàgina 42096

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Oferta ocupació promoció interna Oficial 1a

    Número d'edicte 8672 - Pàgina 42097