Logotip FSE

Logotip MEFP

 

 

 

 

 

 

El “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 2014-2020” consisteix en un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació Cultura i Esport i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual s’articula el finançament per part del Ministeri i el cofinançament, per part del Fons Social Europeu, de la implantació de la Formació Professional Bàsica i de l'anticipació de l'elecció i nous itineraris als cursos de 3r i 4t de l'Educació Secundaria Obligatoria, introduïda per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de novembre, per a la millora de la qualitat educativa.

El lema d’aquest Programa és: “L'FSE inverteix en el teu futur”.

Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 2014-2020

Consulta de les entitats beneficiàries de les ajudes de l'FSE: Comunitats Autònomes i unitats del Ministerio de Educación y Formación Profesional

FINANÇAMENT ECONÒMIC FPB i ESO

La taxa de cofinançament a càrrec de l'FSE és del 50 % i, per part, la del Ministeri també és del 50 %.

Es cofinancen les hores lectives dels professors que imparteixen classe. Se n’exceptuen, si n’hi ha, les hores dedicades al mòdul de Formació a centres de treball.

 

FSE+MECD 2014 2015 2016 2017 TOTAL
FPB 1.062.249,83€ 3.211.949,43€ 6.414.816,76€ 4.487.648,33€ 15.176.664,35€
ESO 0,00€ 329.270,53€ 2.468.610,13€ 5.100.936,67€ 7.898.817,33€

 

FINANÇAMENT ECONÒMIC ACREDITA

La taxa de cofinançament a càrrec de l'FSE és del 50 % i, per part, la del Ministeri també és del 50 %.

Es cofinancen les convocatòries per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

 

ACREDITA 2014 2018 TOTAL
MEFP 52.706,68 € 36.438,13 € 89.144,81 €
FSE 52.706,67 € 36.438,13 € 89.144,80 €

 

Arran de la Reprogramació del “Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 2014-2020”  (Decembre 2018) estaran cofinançades les següents actuacions :

 • PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN LA EDUCACIÓN
 • FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
 • FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD DEL PROFESORADO DE FP

FINANÇAMENT ECONÒMIC Reprogramació

La taxa de cofinançament està distribuida de la següent manera:

 • Ministeri d'Educació i Formació Professional 50 %
 • FSE 25 %
 • Comunitat Autònoma de les Illes Balears 25%

 

Orientació i Reforç FP Dual
Formació del professorat de FP
TOTAL
MEFP 1.823.772,00 € 610.607,35 € 209.188,81 € 2.643.568,16 €
FSE 911.886,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 1.086.886,00 €
CA 911.886,00 € 100.000,00 € 75.000,00 €

Es cofinancen a cada una de les actuacions:

 • PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN LA EDUCACIÓN
  • Programa d’Acompanyament Escolar (PAE)
   • Les hores de suport directe que ha donat a l'alumnat cada professor
   • Les hores dedicades a la coordinació
 • FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
 • FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD DEL PROFESORADO DE FP