Logo MEFP

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha resultat una emergència a molts nivells. Més enllà d'allò sanitari, s'ha pogut comprovar la seva incidència a diferents àmbits, inclòs l'educatiu.

La salut mental és una important dimensió de l'estat de salut, tant perquè les malalties mentals són un dels majors components de la càrrega global de malaltia com pel seu caràcter determinant del benestar.

Els transtorns mentals, després de la pandèmia, han augmentat d'un 1,1% a un 4% en infants i adolescents i d'un 2,5% a un 7% en els casos de transtorn de conducta.

L'augment de problemes de salut mental derivats d'aquesta crisi demanda posar la mirada de manera atenta sobre el sector poblacional compost pels nins, nines i adolescents, reconeixent la necessitats de reflexionar i intervenir en l'àmbit educatiu, per ser aquest un espai en el que aquests col·lectius inverteixen un número significatiu d'hores al dia i en el que s'espera que siguin atesos, independentment de la seva procedència o estatus social.

Els destinataris d'aquest programa és l'alumnat del darrer cicle d'educació primària i alumnat d'educació secundària, Batxillerat i FP Bàsica i de grau mitjà que es troba escolarizat en centres sostinguts amb fons públics.  

Les actuacions plantejades des de les Illes Balears per al curs escolar 2022-2023 són:

  • Programa d'intervenció psicològica en casos amb el protocol de risc autolític activat des dels centres educatius a partir d'un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears.
  • Promoció d'estratègies d'afrontament pels adolescents vulnerables de 12 a 18 anys amb risc de patir problemes emocionals a partir d'un conveni amb la Universitat de Jaén.

Aquest programa està sostingut pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Òrgan responsable: Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit).

Per a més informació podeu clicar al logo de Convivèxit.

desc_logoconvivexit.jpg