Torna

Gestió de fons europeus i estatals d'educació a les Illes Balears

Logo_CT_Cofinanciado_por_la_Union_Europea_POS.png Logo MEFP

Actuacions cofinanciades

Les actuacions de Formació, perfeccionament i movilitat del professorat de Formació Professional (PROF)  està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa FSE+ 2021-2027.

Les activitats que es realitzen van dirigides a:

  • Formacions destinades a les 26 famílies professionals que conformen la Formació Professional, cursos relacionats amb l'orientació professional i amb la gestió d'ajudes quan incideixin en l'incentiu i millora de la FP.
  • Formacions que incideixin en la millora de la Formació Professional que no estan relacionades específicament amb alguna de les 26 famílies professionals, ni amb l'orientació professional i amb la gestió d'ajudes quan inicideixin en l'incentiu i millora de la FP, així com formacions al Llarg de la Vida en general.

Aquests cursos es duen a terme al Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de Formació Professional de les Illes Balears. (CFINFP)

Òrgan responsable: Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de la Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i del CFINFP. Per més informació podeu consultar la web:

Web del PIP i web del CFINFP