Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Actuacions cofinançades

La Xarxa de Centres d'Excel·lència té com a objectiu comptar amb un grup de centres tractors, amb la millor dotació tècnica i d'infraestructures, que serveixi per a millorar i sotmetre a contrast i a actualització permanent programes formatius, innovacions metodològiques, així com el desenvolupament d'accions de transferència del coneixement en l'àmbit de la formació professional.

La Xarxa estatal de centres d'excel·lència de Formació Professional constitueix un factor catalitzador en el disseny de tot un ecosistema innovador o la creació d'entorns locals d'innovació. Es preveu el desenvolupament de les seves actuacions en estreta col·laboració amb els agents dels diferents sectors (empreses, associacions empresarials, sindicats, acadèmics, tercer sector), ajudant a multiplicar i difondre la innovació en tot el territori.

Els sectors definits com a prioritaris per a la qualificació de centre d'excel·lència en la primera fase 2022 són:

 1. Automòbil
 2. Audiovisual
 3. Sanitari
 4. Transport i logística
 5. Agroalimentari
 6. Hostaleria
 7. Turisme
 8. Aeronàutic
 9. Fabricació automatitzada
 10. Energies renovables
 11. Construcció i sostenibilitat energètica
 12. Tecnologies de la informació
 13. Mecatrònica
 14. Ciberseguretat

Accés a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Arxiu Multimedia