desc_Logo Europa inverteix futur.png          Logo_CT_Cofinanciado_por_la_Union_Europea_POS.png         react_azul_horiz.png 

Actuacions cofinanciades

Els cicles formatius de grau superior en modalitat presencial, estan finançats per la Unió Europea a través dels següents Fons:

Curs Escolar Fons Programa Operatiu Logotip per publicitar el finançament
Curs 2022-2023

Fons 

REACT-UE


Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de les Illes Balears

desc_react_azul_horiz.png
Curs 2021-2022

desc_react_azul_horiz.png

Curs 2020-2021

desc_Logo_FSE_CFGM.png

desc_react_azul_horiz.png

I també, estan confinançats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Curs 2022-2023

El finançament es du a terme a través del fons REACT-EU (Fons d'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa)

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2022-23 de 1rCFGS

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2022-23 de 2nCFGS

Curs 2021-2022

El finançament es du a terme a través del fons REACT-EU, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la COVID-19, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de les Illes Balears.

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2021-22 de 1rCFGS

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2021-22 de 2nCFGS

Curs 2020-2021

Estan confinançats el 1r i 2n curs de CFGS dels següents centres educatius:

CIFP ESCOLA NAUTICOPESQUERA IES CAP DE LLEVANT IES MARRATXÍ
CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA IB IES MOSSÈN ALCOVER
CIFP JOAN TAIX IES EMILI DARDER IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS
CIFP JUNÍPER SERRA IES FELANITX IES POLITÈCNIC
CIFP PAU CASESNOVES IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA IES QUARTÓ DE PORTMANY
CIFP SON LLEBRE IES GUILLEM SAGRERA IES RAMON LLULL
IES ALBUHAIRA IES ISIDOR MACABICH IES SA BLANCA DONA
IES ALCÚDIA IES JOAN RAMIS I RAMIS IES SA COLOMINA
IES ALGARB IES JOSEP MARIA LLOMPART IES SANTA MARGALIDA
IES ANTONI MAURA IES JOSEP MARIA QUADRADO IES SES ESTACIONS
IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR IES LLORENÇ GARCIAS I FONT IES SON FERRER
IES BENDINAT IES LLUCMAJOR IES SON PACS
IES BERENGUER D'ANOIA IES MANACOR IES SON RULLAN
IES CALVIÀ IES MARIA ÀNGELS CARDONA

Als següents enllaços es detallen els estudis cofinançats:

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2020-21 de 1rCFGS

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2020-21 de 2nCFGS