Logotip FSE

 Logo MEFP

 

Actuacions cofinanciades

El cofinançament dels cicles formatius de grau mitjà i superior en modalitat dual, impartits als IES i CIFP és entre:

  • Ministerio de Educación y Formación Profesional
  • Fons Social Europeu (el curs 2020-2021 no va estar finançat per l'FSE)
  • Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Curs 2021-2022

Estan confinançats els ensenyaments de la FP Dual dels següents centres educatius:

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL
IES ALCÚDIA 
IES BERENGUER D'ANOIA 
IES CALVIÀ
IES FELANITX
IES MANACOR
IES POLITÈCNIC
IES SES ESTACIONS

Al següent enllaç es detallen els estudis cofinançats:

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2021-22 de FP Dual

Curs 2020-2021 (no finançat per l'FSE)

Estan confinançats els ensenyaments de la FP Dual dels següents centres educatius:

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL
IES ALCÚDIA 
IES BERENGUER D'ANOIA 
IES CALVIÀ
IES FELANITX
IES MANACOR
IES POLITÈCNIC
IES SES ESTACIONS
IES SON PACS

Al següent enllaç es detallen els estudis cofinançats:

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2020-21 de FP Dual

Curs 2019-2020

Estan confinançats els ensenyaments de la FP Dual dels següents centres educatius:

CIFP CAN MARINES
CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL
IES ALCÚDIA 
IES BERENGUER D'ANOIA 
IES CALVIÀ
IES FELANITX
IES MANACOR
IES POLITÈCNIC
IES SES ESTACIONS
IES SON PACS

Al següent enllaç es detallen els estudis cofinançats:

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2019-20 de FP Dual

Curs 2018-2019

Estan confinançats els ensenyaments de la FP Dual dels següents centres educatius:

CIFP CAN MARINES
IES FELANITX
IES ALCÚDIA 
IES BERENGUER D'ANOIA 
IES CALVIÀ
IES FRANCESC DE BORJA MOLL
IES MANACOR
IES POLITÈCNIC
IES SES ESTACIONS
IES SON PACS

Al següent enllaç es detallen els estudis cofinançats:

Relació de cicles i grups cofinançats del curs 2018-19 de FP Dual