Torna

Gestió de fons europeus i estatals d'educació a les Illes Balears

Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Actuacions cofinançades

L'actuació de "Dotació de dispositius portàtils (ordinadors, tauletes, etc.) i connectivitat per a alumnes de centres sostinguts per fons públics, per a la reducció de la bretxa digital d'accés per part de l'alumnat de col·lectius vulnerables" està finançada pel Ministeri de Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest finançament permetrà la dotació de 6283 dispositius portàtils per a préstec d’alumnat vulnerable.

Actuacions realitzades:

-       Licitació: Subministrament de dispositius portàtils per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat de centres educatius no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

Estat: resolta. En espera del repartiment dels lots 1 (6000 chromebooks) i 3 (30 portàtils Windows 15”). Data prevista octubre 2022. La resta de lots van quedar deserts.

Repartiment dels dispositius per centre educatiu. (Pendent de publicació)

L'actuació “instal·lació i manteniment d'Aules Digitals Interactives a centres educatius i capacitació tècnica del professorat en el funcionament de les dotacions que rebin els centres educatius” està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest finançament permetrà la instal·lació de 5520 aules digitals i la capacitació dels docents de 354 centres.

Actuacions realitzades:

-       Licitació: Subministrament d'aules digitals de centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - Fons Next Generation EU

Estat: resolta. Esperant l’inici de la instal·lació (estimació gener de 2023, 16 mesos de termini d'execució)

Llistat de centres amb aules digitals instal·lades. (Pendent de publicació)

Llistat de centres capacitats per a l'ús de les aules digitals. (Pendent de publicació)