Logotip FSE Logo MEFP

Actuacions cofinanciades

El Programa de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación (ABA) està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

Una de les activitats que poden formar part de l'operació del Programa ABA, com a mesura dirigida al professorat, són els cursos i seminaris de formació específica per al professorat i orientadors responsables de l'atenció a l'alumnat en risc de fracàs i abandonament sobre metodologies cooperatives, individualitzades, actives i flexibles que desenvolupin competències.

Aquests cursos es duran a terme als següents centres de professorat (CEP) entre el 01/01/2019 i 30/06/2020:

CEP DE PALMA Carrer de Gregorio Marañón, s/n, 07007 Palma, Illes Balears
CEP DE CALVIÀ Carrer ses Illetes,4, 07181, Illes Balears
CEP DE MANACOR Camí de Bendrís, 2, 07500 Manacor, Illes Balears
CEP DE MENORCA Carrer Mallorca, 67 Ciutadella

Òrgan responsable: Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Per més informació podeu consultar la web:

Web del Servei de Normalització Lingüística i Formació