Torna

Gestió de fons europeus i estatals d'educació a les Illes Balears

Logotip FSE

 

La Unió Europea (UE) es va crear amb la finalitat d’aconseguir objectius polítics mitjançant la cooperació econòmica. Cap país no és prou fort per mantenir una situació d’avantatge en el comerç mundial i, per tant, els països s’han d’unir per tenir un creixement econòmic i competir en l’escena mundial amb altres economies.


La característica de la UE és que els estats membres, encara que tots són països sobirans i independents, han compartit part de la seva sobirania per guanyar força i gaudir dels avantatges de la dimensió de la UE. Els estats membres deleguen alguns dels seus poders decisoris a les institucions comunes que han creat per poder prendre, democràticament i en l’àmbit europeu, decisions sobre assumptes específics d’interès comú.


La missió de la UE al segle XXI comprèn els aspectes següents:

  • Mantenir i aprofitar la pau establerta entre els estats membres.
  • Unir els països europeus en una cooperació pràctica.
  • Vetlar perquè els ciutadans europeus puguin viure amb seguretat.
  • Promoure la solidaritat econòmica i social.
  • Preservar la identitat i la diversitat europees en un món globalitzat.
  • Promulgar els valors compartits pels europeus.

La UE actua en una àmplia sèrie d’àmbits en els quals les seves accions redunden en benefici dels estats membres. La Unió finança aquestes polítiques mitjançant un pressupost anual que permet complementar l’actuació dels governs nacionals i afegir-hi valor.