Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Actuacions cofinançades

De les actuacions incloses en el Pla de Modernització de la Formació Professional trobem la de Reconeixement i acreditació de les competències professionals. Aquesta actuació és finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació engloba les accions derivades del procediment per a acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

Aquestes competències es materialitzen en unitats de competència. Les unitat que es pretenen crear, distribuïdes en anys, són les següents:

Any 2020: 16.051 unitats.

Any 2021: 17.917 unitats.

Any 2022: 46.834 unitats.

Òrgan responsable: Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)


Per més informació podeu consultar la web de l'IQPIB:

Web del IQPIB

Les publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les convocatòries dels procediments de Reconeixement i acreditació de les competències professionals, es poden localitzar en el següent enllaç Convocatòries