Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública de l’expedient 2022/27969 relatiu a la declaració com a projecte industrial estratègic Ampliació, millores estructurals i reconversió energètica en el conjunt industrial a Binissalem

    Número de registre 686 - Pàgina 4123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Extracte de la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’aprova la convocatòria del Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2023 i se n’estableixen les bases

    Número de registre 634 - Pàgina 4124

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de requeriment de documentació als interessats en expedients de prestacions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 708 - Pàgines 4125-4126

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació del Decret de Presidència acordant el desistiment, les inadmissions, l’exclusió, la concessió i el pagament de les corresponents ajudes per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a la campanya 2021-2022

    Número de registre 706 - Pàgines 4127-4136

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació del Decret de Presidència acordant la inadmissió d’una sol•licitud i la concessió i el pagament de les corresponents ajudes de la Convocatòria per a l’adquisició d’alimentació animal per a l’any 2022

    Número de registre 707 - Pàgines 4137-4139

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’aprovació inicial del projecte del reglament de la prestació pública del Servei d'Ajuda a Domicili del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 701 - Pàgines 4140-4151

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/259

    Número de registre 620 - Pàgina 4152

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/208

    Número de registre 621 - Pàgina 4153

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/203

    Número de registre 622 - Pàgina 4154

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2019/228

    Número de registre 653 - Pàgina 4155

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Obertura del període d’informació pública en relació a l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt històric, a favor de la central tèrmica d’Alcanada i del poblat de GESA i de l’edifici principal de la central amb categoria de monument, en el terme municipal d’Alcúdia. Expedient 422/2015

    Número de registre 534 - Pàgina 4156

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

    Número de registre 695 - Pàgines 4157-4159

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Derogació de l’ordenança municipal que regula la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i teleassistència

    Número de registre 677 - Pàgina 4160

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Extracte del Decret de Batlia de l’Ajuntament de Capdepera, de 25/01/2023, pel qual s'estableixen les Bases de la convocatòria dels premis de narrativa curta Ploma de ferro 2023 (Exp. 98/2023)

    Número de registre 688 - Pàgines 4161-4164

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Calendari contribuent 2023

    Número de registre 700 - Pàgina 4165

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Aprovació provisional imposició i ordenació taxa utilització privativa o aprofitament especial domini públic local a favor d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministraments d'interés general

    Número de registre 702 - Pàgina 4166