Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 79335
Notificació de requeriment de documentació als interessats en expedients de prestacions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada comprovat que no s'ha pogut practicar personalment el requeriment individual a les persones interessades per part del servei de Correus, i en aplicació de l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica a les persones esmentades a l'annex que han de presentar la documentació requerida per tal de poder continuar amb la tramitació del procediment.

Per saber quina documentació han d'aportar, aquestes persones s'han d'adreçar a la Unitat de Prestacions Sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears, al carrer de la Reina Esclarmunda, núm. 9, de Palma.

Es pot presentar la documentació requerida per alguna de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o a les oficines dels Serveis Centrals d'aquest organisme, al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma.

De conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, s'informa que si aquestes persones no presenten la documentació en un termini de quinze dies des de l'endemà a la publicació d'aquesta notificació, se les tendrà per desistides en la seva sol·licitud.

 

Palma, 16 de gener de 2023

El director de Gestió i Pressuposts Manuel Palomino Chacón

 

ANNEX

Llinatges i nom del sol·licitant

Núm. Expedient

Data P8

Ceballos Viveros, Chistian Mauricio

TRASE 2021 1651

01/06/2021

Guillén Rios, Jose

TRASE 2020 3397

11/12/2020

Hernandez Ortiz, Manuel

TRASE2021 3734

08/11/2021

Matas García, Jesús

TRASM 2021 3455

18/10/2021

Poveda Pacheco, Francisco

TRASE 2021 2467

13/08/2021

Ribas Prats, Maria

TRASE 2021 3878…

15/11/2021

Ribas Torres, Maria

TRASE 2021 2262

16/08/2021

Ribas Torres, Maria

TRASE 2021 2782

18/08/2021

Roldan Clapes, Ignacio

TRASE 2020 3342

16/03/2021

Villamor Langara, Juan

TRASE 2021 850

31/03/2021

Aguilar Verdon, Isabel Maria

TRASE 2022 1001

06/04/2022

Alvarez Pupo, Lorenza de la Caridad

TRASM 2022 1855

22/08/2022

Beloto Esteve, Juana

TRASE 2022 3466

04/10/2022

Benabderhim, Safwan

TRASE 2022 2466…

07/07/2022

Boaretti, Cristin

TRASP 2022 1130

07/06/2022

Carrasco Gomila, Pedro

TRASM 2022 3833

07/09/2022

Cheikho Sanz, Suhad

TRASE 2022 3662

12/09/2022

Cortes Maya, Carlota

TRASP 2022 928

27/07/2022

Chouai, Youssra

TRASE 2022 590

26/10/2022

Diaz Garijo, Jael

TRASM 2021 5726

25/05/2022

Fox, Stephen William

TRASM 2022 2907

19/08/2022

El Idrissi, Najlae

TRASE 2022 2342

14/07/2022

Iñesta Guijarro, Miguel Angel

TRASE 2022 2216

08/06/2022

Imnadan, Hommad

TRASE 2022 2893

28/07/2022

Lopez Rodriguez, Beatriz V

TRASE 2022 3400

02/09/2022

Mihau-Iuliu, Lucus

TRASP 2022 1044

28/10/2022

Martin Valencia, Juan

TRASE 2022 3120

09/08/2022

Martinez Zamarillo, Susana

TRASM 2022 4541

07/10/2022

Monge Lopez, Antonia

TRASP 2022 1280

30/06/2022

Moreta Escandell, Alfonso

TRASE 2022 3772

20/10/2022

Moya Rosello, Jose Maria

TRASM 2022 1984

23/06/2022

Ochoa, Rosario

TRASE 2022 1467…

13/04/2022

Ogundero, Adebayo Sunday

TRASE 2022 1529…

06/05/2022

Plazas Navarro, Fco Javier

TRASE 2022 3538

23/09/2022

Ribas Mari, Bartolome

TRASE 2021 1145

02/09/2022

Torres Martinez, Maria Josefa

TRASE 2022 1846…

24/05/2022

Triana Ortiz, Eidy Janeth

TRASM 2022 2952

20/06/2022

Valencia Cagua, Kerly de Jesus

TRASF 2022 444

05/10/2022

Cava de Llano, Beatriz Vall

TRASE 2022 2236…

30/05/2022