Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 14 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases específiques dels processos selectius per concurs i concurs oposició de les ofertes públiques d’ocupació extraordinàries per a l’estabilització de l’Administració local de Menorca i dels seus organismes dependents (exp. 0605-2022-000025)

    Número de registre 9745 - Pàgines 46610-46630

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 14 de novembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de les places de l’Oferta Pública d’Ocupació per a estabilització extraordinària del Consell Insular de Menorca i dels seus organismes dependents (exp. 0605-2022-000025)

    Número de registre 9746 - Pàgines 46631-46635

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 19/2022, de data 11/11/2022, mitjançant el qual s’aprova les Bases específiques que han de regir l’oferta pública d’ocupació extraordinària per l’estabilització de l’Institut Menorquí d’Estudis

    Número de registre 9750 - Pàgines 46636-46653

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 20/2022, de data 11/11/2022, mitjançant el qual s’aprova la convocatòria de l’Oferta pública per estabilització extraordinària de l’Institut Menorquí d’Estudis

    Número de registre 9751 - Pàgines 46654-46656

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Bases específiques de l'oferta pública d'ocupació extraordinària del procés d'estabilització per la reducció de la temporalitat (opo extraordinària 2022), Llei 20/2021, de 28 de desembre

    Número de registre 9747 - Pàgines 46657-46675

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria que regirà l'oferta pública d'ocupació extraordinària per a l'estabilització de l'Ajuntament d'Alaior. Expedient 11305/2022

    Número de registre 9748 - Pàgines 46676-46678

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases específiques dels processos selectius per concurs i concurs-oposició de les ofertes públiques d'ocupació extraordinàries per l'estabilització de l'administració local de Menorca i dels seus organismes dependents

    Número de registre 9773 - Pàgines 46679-46699

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria de les places per a l’estabilització extraordinària d’ocupació del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca, per concurs-oposició

    Número de registre 9784 - Pàgina 46700

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria de les places per a l’estabilització extraordinària d’ocupació del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Ciutadella de Menorca, per concurs

    Número de registre 9785 - Pàgina 46701

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovar la convocatòria de les places per a l’estabilització extraordinària d’ocupació temporal de Patronat Municipal de l’Hospital dels llocs de treball corresponents al procediment selectiu de concurs-oposició

    Número de registre 9786 - Pàgines 46702-46703

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de funcionaris del subgrup C2 pel sistema excepcional de concurs que va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 180 de dia 15/11/2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9787 - Pàgina 46704

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de funcionaris dels grups A1 i A2, pel sistema de concurs que va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 181 de dia 15/11/2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9788 - Pàgina 46705

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de funcionaris del grup A1 i/o A2, per sistema de concurs-oposició, que va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 183, de dia 15/11/2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9789 - Pàgina 46706

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de funcionaris del grup C2, per sistema de concurs-oposició, que va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 182, de dia 15/11/2022, del Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9790 - Pàgina 46707

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria de les places per a l’estabilització extraordinària d’ocupació temporal de Patronat Municipal de l’Hospital dels llocs de treball corresponents al procediment selectiu de concurs

    Número de registre 9791 - Pàgines 46708-46712

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de laborals dels grups C2, pel sistema de concurs, va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 185 de dia 16/11/2022, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9820 - Pàgines 46713-46714

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de laborals dels grups C2 i AP, pel sistema de concurs, va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 184 de dia 16/11/202, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9824 - Pàgines 46715-46718

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la convocatòria del procés selectiu de la categoria de laborals del grup A1, pel sistema de concurs oposició, va ser aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número 186 de dia 16/11/2022, del Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 9825 - Pàgina 46719

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de les Bases específiques que ha de regir l'oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 9722 - Pàgines 46720-46739

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 9723 - Pàgines 46740-46741

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació de les Bases específiques que ha de regir l’oferta pública d’ocupació extraordinària per l’estabilització de l’Ajuntament d’Es Mercadal

    Número de registre 9838 - Pàgines 46742-46762

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació de la convocatòria de les places per l’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Es Mercadal

    Número de registre 9846 - Pàgines 46763-46764

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació de les bases especifíques que han de regir l'oferta pública d'ocupació extraordinària per l'estabilització de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 9686 - Pàgines 46765-46784

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació de la convocatòria de les places per l'establització extraordinària d'ocupació de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 9687 - Pàgina 46785

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases específiques que han de regir els processos selectius per concurs i concurs oposició de l’Oferta pública d’ocupació extraordinària per l’estabilització de l’Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 9743 - Pàgines 46786-46807

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de la convocatòria de les places per a l’estabilització extraordinària d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 9742 - Pàgines 46808-46809

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Bases específiques que han de regir els processos selectius, per concurs i concurs oposició, de l’Oferta pública d’ocupació extraordinària per l’estabilització de l’Ajuntament de Maó

    Número de registre 9776 - Pàgines 46810-46843

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria de les places incloses en els processos selectius, per concurs i concurs oposició, de l’Oferta pública d’ocupació extraordinària per l’estabilització de l’Ajuntament de Maó

    Número de registre 9847 - Pàgines 46844-46846

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Bases especifiques que han de regir els processos selectius per concurs i concurs oposición de l'oferta pública d'ocupació extraordinaria per l'estabilització de l'Ajuntament de Sant Lluís

    Número de registre 9718 - Pàgines 46847-46867

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Convocatoria de les places per a l'estabilització extraordinaria d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Sant Lluís

    Número de registre 9717 - Pàgines 46868-46869