Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Nomenament de funcionària de carrera de l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1 de la categoria Oficial de policia local

    Número de registre 8216 - Pàgina 39911

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de setembre de 2022 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i es designa el tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, es Mercadal, Estellencs, Felanitx, Formentera, Inca, Lloret de Vistalegre, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 8279 - Pàgines 39912-39948

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es dona publicitat a l’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de director/a del projecte temporal «Gestió de projectes vinculats a fons europeus en matèria de mobilitat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número de registre 8227 - Pàgina 39949

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer (INSL/JUAN)»

    Número de registre 8310 - Pàgines 39950-39955

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 8280 - Pàgines 39956-39957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia, Urologia i Oftalmologia de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 8249 - Pàgines 39958-39959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 5/2022)

    Número de registre 8250 - Pàgines 39960-39961

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca

    Número de registre 8285 - Pàgines 39962-39964

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primaria Menorca

    Número de registre 8286 - Pàgines 39965-39966

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de correcció d’errors de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears relativa al concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria psicòleg clínic/psicòloga clínica, arran de l’estimació total o parcial de diversos recursos de reposició i arran de les renúncies rebudes de les places d’algunes persones que han superat el concurs oposició

    Número de registre 8315 - Pàgines 39967-39970

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut

    Número de registre 8316 - Pàgines 39971-39982

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 8248 - Pàgines 39983-39984

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa extraordinària única de l’especialitat Metge/essa del Treball

    Número de registre 8266 - Pàgines 39985-39986

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIAEMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

   • Bases de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’ oficial de serveis per a l’empresa municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U. en règim laboral temporal

    Número de registre 8278 - Pàgines 39987-39991

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcicionari de carrera 16 places vacants de la categoria de policia local de l'ajuntament de capdepera mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 8221 - Pàgines 39992-40002

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament del tribunal per proveir, en propietat, una plaça d’operari polivalent de la Brigada Municipal

    Número de registre 8284 - Pàgina 40003

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Constitució de borsa d'arquitecte/a de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 8256 - Pàgines 40004-40005