Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) de la Proposició de llei d’iniciativa legislativa popular, de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears (RGE núm. 11820/21, rectificat amb l’escrit RGE núm. 11965/21)

    Número de registre 10975 - Pàgines 54139-54143

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, en el marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, adreçada a entitats públiques

    Número de registre 10963 - Pàgines 54144-54145

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears, com instrument per fomentar la cooperació empresarial, la modernització del comerç i els serveis, així com per fomentar la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears

    Número de registre 10880 - Pàgines 54146-54147

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l'adquisició d’immobilitzat material de les federacions esportives any 2023

    Número de registre 10955 - Pàgina 54148

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes d'agost de 2022, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 10747 - Pàgina 54149

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Informació pública de l’Acord de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de data 12 de desembre de 2022 pel qual s’aprova inicialment del Projecte executiu de l’àrea recreativa de Can Canut ubicat al parc de tecnologies ambientals a Marratxí

    Número de registre 10928 - Pàgines 54150-54153

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 10884 - Pàgina 54154

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 10885 - Pàgina 54155

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 10893 - Pàgina 54156

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa pels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2022/7111

    Número de registre 10894 - Pàgina 54157

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/7115

    Número de registre 10895 - Pàgina 54158

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2022/6888

    Número de registre 10919 - Pàgina 54159

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació inicial modificacions de credits del pressupost de 2022

    Número de registre 10865 - Pàgina 54160

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal i reguladora dels mercats, fires i venda ambulant, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i rodatges cinematogràfics al terme de Capdepera. Exp. 6734/2022

    Número de registre 10956 - Pàgina 54161

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició pública de l’acord del Ple municipal de data 01/12/2022 pel qual s’acorda la suspensió potestativa d’atorgament de llicències en l’àmbit del Castell de Capdepera per a la formulació del PERI del castell

    Número de registre 10971 - Pàgines 54162-54163

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació inicial de la modificació de plantilla per la creació de tres places: TAE jurídic, TAE econòmic i tècnic informàtic. Exp. 7416/2022

    Número de registre 10920 - Pàgina 54164

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Convocatòria proves per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’autotaxi d ́acord amb les bases reguladores

    Número de registre 10878 - Pàgina 54165

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Modificació de crèdit pressupuestari

    Número de registre 10851 - Pàgines 54166-54167

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Canvis de Titularitat de Drets Funeraris S119-B02

    Número de registre 10942 - Pàgina 54168

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2022 del pressupost en vigor

    Número de registre 10587 - Pàgina 54169

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275

   • Acord de devolució de prestacions indegudes

    Número de registre 9848 - Pàgina 54170

  • FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275

   • Acord de devolució de prestacions indegudes

    Número de registre 9849 - Pàgina 54171