Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 739247
Canvi titularitat concessió funerària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm. 1309/2022

Havent-se sol.licitat per MBR (registre d'entrada E-RC-4164 de 29.11.2022) el canvi de titularitat de la concessió funerària de la sepultura núm. 39, ampliació de 1961, del cementeri municipal, a favor seu, pel present edicte es convoca a qui tengui sobre aquesta sepultura qualsevol dret perquè el manifesti, en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció del present en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alaró, 12 de desembre de 2022

El batle

Llorenç Perelló Rosselló