Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 940 - Pàgines 6249-6250

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 942 - Pàgines 6251-6263

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 944 - Pàgines 6264-6266

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 946 - Pàgines 6267-6269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 948 - Pàgines 6270-6273

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm 75, de 9 de juny de 2022).

    Número d'edicte 1001 - Pàgines 6274-6275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 1002 - Pàgines 6276-6277

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 999 - Pàgines 6278-6286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears

    Número d'edicte 964 - Pàgina 6287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de febrer de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 962 - Pàgines 6288-6289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de febrer de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 974 - Pàgines 6290-6291

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 26 de gener de 2023

    Número d'edicte 1004 - Pàgines 6292-6293

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta d’aprovació del calendari laboral per a l’any 2023 del Conveni col·lectiu del sector de la Construcció de les Illes Balears (codi de conveni 07000335011981)

    Número d'edicte 959 - Pàgines 6294-6296

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de la Construcció de la Comunitat Autònoma de Balears (codi de conveni 07000335011981)

    Número d'edicte 960 - Pàgines 6297-6299

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de la Construcció de la Comunitat Autònoma de Balears (codi de conveni 07000335011981)

    Número d'edicte 961 - Pàgines 6300-6302

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2023 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

    Número d'edicte 921 - Pàgines 6303-6318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de febrer de 2023 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 683/2022 TSJIB interposat contra el Decret 33/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 930 - Pàgina 6319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de febrer de 2023 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 686/2022 TSJ interposat contra el Decret 31/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 931 - Pàgina 6320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 de febrer de 2023 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 696/2022 TSJ interposat contra el Decret 30/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 932 - Pàgina 6321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de febrer de 2023 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 693/2022 TSJ interposat contra el Decret 33/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 950 - Pàgina 6322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 933 - Pàgines 6323-6324

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el parc fotovoltaic Son Castelló, TM Palma (155A/2022)

    Número d'edicte 951 - Pàgines 6325-6338

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la reforma línia elèctrica MT 15KV Colom per nou subministrament, TM Porreres i Llucmajor (177A/2021)

    Número d'edicte 952 - Pàgines 6339-6349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Hotel rural al lloc de Torre del Ram, polígon 1, parcel·la 2, TM Ciutadella (103A/2020)

    Número d'edicte 953 - Pàgines 6350-6365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el Projecte d’aparcament privat temporal a l’aire lliure, TM Santa Eulària des Riu (48A/2022)

    Número d'edicte 954 - Pàgines 6366-6374

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes al lloguer d'habitatges de l'any 2023, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo lloguer Jove i el Pla Estatal per a accés a l'habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 923 - Pàgina 6375

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució d’aprovació d’expedient, despesa i plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i model d’oferta econòmica per l’arrendament, per concurs, d’un immoble per a ubicar l’oficina del SOIB al Port d’Alcúdia, Mallorca

    Número d'edicte 914 - Pàgines 6376-6389

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del sostre de vehicles i període d’aplicació de la limitació de l’entrada, la circulació i l’estacionament en les vies públiques de l’illa de Formentera per a l’any 2023

    Número d'edicte 990 - Pàgines 6390-6396

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Resolució d’aprovació definitiva del Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó

    Número d'edicte 905 - Pàgines 6397-6400

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats pel Projecte d’incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó

    Número d'edicte 906 - Pàgines 6401-6405

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acta de lliurament de dia 27 de gener de 2023, de la cessió per part del Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar de diversos trams de les vies Ma-15F, Ma-4022, Ma-4030, Ma-3323 i Ma-4021

    Número d'edicte 928 - Pàgines 6406-6411

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Modificació puntual de la relació de llocs de treball (RLLT) de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

    Número d'edicte 887 - Pàgines 6412-6420

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 de gener de 2023, relatiu a l’actualització dels imports que s'han d'abonar en concepte de prestació econòmica per acolliment familiar (exp. 1013-2023-000001)

    Número d'edicte 919 - Pàgines 6421-6422

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2023 de l’Ajuntament d’Algaida

    Número d'edicte 968 - Pàgina 6423

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Acord del Ple de data 6 de febrer de 2023, de l'Ajuntament de Bunyola pel qual s'aprova definitivament el Reglament que regula el Funcionament de la Comissió Mixta entre l'Ajuntament de Bunyola i l'E.L.M. de Palmanyola

    Número d'edicte 1003 - Pàgines 6424-6425

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Bases de les Ajudes de l’Ajuntament de Deià destinades a autònoms i PIMEs per a promoure la desestacionalització i la diversificació econòmica, a més de la promoció de la seva digitalització

    Número d'edicte 929 - Pàgines 6426-6432

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del Mercat Agrari Agromaó 2023

    Número d'edicte 967 - Pàgines 6433-6434

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Resolució de recurs de reposició expedient d’investigació de camins

    Número d'edicte 957 - Pàgina 6435

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva Pla operatiu d'àmbit local per a la gestió d'emergència per incendis forestals al municipi de sa Pobla

    Número d'edicte 966 - Pàgina 6436