Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 2/2023 de 23 de gener, pel qual s’aprova la modificació puntual del Pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007, de 16 de març

    Número d'edicte 505 - Pàgines 3660-3665

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 1/2023 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de modificació de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 7 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

    Número d'edicte 657 - Pàgines 3666-3678

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificació pressupostària (MC024), competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (Exp. 0426-2022-000024)

    Número d'edicte 606 - Pàgines 3679-3680

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva del Reglament Regulador de la cessió d’ús dels centres cívics municipals d’Algaida

    Número d'edicte 654 - Pàgines 3681-3687

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de la derogació del Reglament de règim intern de la Sala Polivalent d’Algaida

    Número d'edicte 655 - Pàgina 3688

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació de l’Ordenança reguladora de la recollida de residus urbans i dels parcs verds del municipi de Campos

    Número d'edicte 598 - Pàgines 3689-3705

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2023

    Número d'edicte 547 - Pàgines 3706-3708

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei social d’ajuda a domicili del municipi de Llucmajor

    Número d'edicte 651 - Pàgines 3709-3711

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva Pressupost i Plantilla 2023

    Número d'edicte 623 - Pàgines 3712-3715

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l’any 2023

    Número d'edicte 609 - Pàgines 3716-3718