L'escarabat de l'ambrosia Xylosandrus compactus

Xylosandrus compactus, conegut com l'escarabat negre de l'ambrosia o de ramells, és un petit escolití altament polífag, que presenta un risc per les plantes llenyoses en vivers, plantacions, horts, boscos, parcs i jardins.

És una espècie nativa de l'Àsia oriental que ha colonitzat altres parts del món, probablement a través del comerç de plantes vives i fusta. A Europa s'han trobat escarabats del gènere Xylosandrus a França, Itàlia i Espanya. 

PLANTES A LES QUE AFECTA: 

Pot afectar a més de 225 espècies de plantes, pertanyents a 62 famílies, tant d'àmbit forestal com agrícola i ornamental; entre aquestes, cal destacar el garrover (Ceratonia siliqua). En algunes regions d'Itàlia i França provoca danys també sobre espècies típiques de la màquia mediterrània com el llorer (Laurus nobilis), el llentiscle (Pistacea lentiscus), l'alzina (Quercus ilex), el cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus), el marfull (Viburnum tinus) o l'arbocer (Arbutus unedo).  

DANYS QUE PROVOCA

Les femelles de Xylosandrus compactus, perforen els vegetals llenyosos vius i entren al xilema, on excaven galeries, però no s'alimenten de la fusta de l'arbre. La importància de la colonització d'aquests escarabats radica en la propietat que tenen de transportar fongs i inocular-los en els vegetals, que en molts casos poden desencadenar greus malalties sobre les plantes. 

Els arbres infectats poden mostrar marciment, assecament de fullam i brots, decaïment general, decoloracions en l'escorça, aparició de xancres corticals i trencament de brots. Els danys són visibles des de primavera fins a tardor. 

Galeria entapissada de fongs d'ambrosia, en garrover
Fotografia: Sandra Closa

CICLE BIOLÒGIC

Xylosandrus compactus té diverses generacions, que es superposen durant l'any. Pasen per 4 estadis larvaris: ous, larves, pupes i adults en forma d'escarabats. 

És una espècie endogàmica, on generalment els mascles s'aparellen amb diferents femelles germanes dins les galeries, abans de la seva dispersió. 

Xylosandrus compactus
Fotografia: Comparini i Leza
Xylosandrus compactus
Fotografia: Comparini i Leza

SÍMPTOMES

- Cilindres blanquinosos de serradures compactades i cúmuls de serradura molt aparents.

- Foradets d'entrada (0,8 mm diàmetre), en les branques, algunes amb exsudats més o menys gomosos.

- Orificis circulars sota l'escorça i envoltats d'un halo de color que correspon a la infecció del fong. 

- Galeries excavades en branques, entapissades de fongs. 

Branques afectades
Fotografia Sandra Closa
Forat d'entrada
Fotografia Sandra Closa
Galeria amb escarabats d'ambrosia
Fotografia Sandra Closa

Exsudats en tronc
Fotografia Sandra Closa
Orles sota l'escorça
Fotografia Sandra Closa

Branca afectada
Fotografia Sandra Closa

DETECCIÓ

La primera detecció al nostre país data de desembre del 2016, a la Comunitat Valenciana. Es van trobar 4 exemplars de garrover morts a una àrea recreativa del Pla de Ses Cotxes, Benifaió. En aquests garrovers es van capturar uns exemplars d'escarabat que es determinaren com Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky), una espècie exòtica, trobada per primera vegada a Espanya.

A les Illes Balears, es va identificar el novembre de 2019  l'espècie Xylosandrus compactus (Eichoff), associada al mateix cultiu, en un jardí particular, tractant-se, per tant, de la primera detecció a Espanya. 

Branca amb galeria entapissada per fongs
i larves de Xylosandrus
Fotografia: Camparini i Leza

MÉTODES DE CONTROL

Hi ha diversos mètodes que podem utilitzar: la instal·lació de trampes d'interceptació de vol o multiembut, encebades amb un atraient específic; la poda, tall i destrucció inmediata de les parts afectades; tractaments d'endoteràpia i la vigilància periòdica en vivers i centres de jardineria.

Trampa d'interceptació de vol
Fotografia: Sandra Closa