Indicacions i recomanacions

 

Què hem de fer?

  • Si tenim processionària als nostres pins n'hem de destruir les bosses mitjançant mètodes físics i col·locar trampes de feromona cada any i en les èpoques adequades segons les intruccions de col·locació.
  • L'eliminació de les bosses amb escopeta s'ha de fer amb molta precaució. Recordau que es requereix autorització per poder fer-ho.
  • En les tasques d'eliminació s'ha d'evitar tocar-les per tal de no sofrir-ne els efectes urticants. Recordau que en qualsevol cas és necessari cremar la bossa del tot.
  • Els productes fitosanitaris són delicats i només els haurien d'utilitzar les persones especialitzades que tinguin el carnet de manipulador de productes fitosanitaris segons la normativa vigent.
  • No faceu malbé les trampes de control biològic, tant les seques com les de tassonet.
Processionària del pi - Eruga sobre bossa.
Eruga sobre bossa.
Foto: © Luís Núñez

Recomanacions:

  • A Eivissa i Formentera, si trobau qualque bossa (tardor-hivern) o una processó d'erugues (desembre-gener-febrer), avisau al telèfon gratuït del punt d'informació ambiental (PIA): 900 15 16 17.

Cal recordar...

  • Alerta tant amb les erugues com amb les bosses perquè tenen pèls urticants.
  • Els propietaris del bosc en sou responsables i la Conselleria us ajuda, us dóna assessorament tècnic de franc.
  • Tots hem de tenir cura dels nostres pins i pinars, ja que són molt importants tant des del punt de vista biològic i paisatgístic com des del punt de vista econòmic.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.