image00011.jpeg

Control biotecnològic de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) mitjançant dispositius de trampeig a l'illa d'Eivissa

La instal·lació de trampes per a la captura d'insectes és un mètode molt efectiu per al control d'una plaga, en reduir la seva població, però també per a a el seguiment del seu cicle biològic mitjançant el seu monitoratge.

L'objectiu és minimitzar l'alta població de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) que hi ha a l'illa d'Eivissa, declarada a l'octubre de 2021 com un focus incipient de plaga de processionària del pi en la zona nord-est de l'illa, a través d'una captura massiva mitjançant la instal·lació de paranys d'intercepció, per a reduir les defoliacions successives i posterior afebliment que provoca a la pineda i el perjudici (urticàries i al·lèrgies) sobre la població civil i el turisme de l'illa.

PDF Descarregar Informe