Classificació de les plagues forestals

 

PLAGUES DE LES CONÍFERES

Icona de les plagues dels pins.

Plagues dels pins (Pinus halepensis, Pinus pinea, etc.)

Icona de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa).

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)

Icona dels perforadors del pi (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus).

Perforadors del pi (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus)

Icona de les plagues d'altres coníferes.

Plagues d'altres coníferes

Icona de la taula completa de plagues de les coníferes.

Taula completa de les plagues de les coníferes

PLAGUES DE LES FRONDOSES

Icona de les plagues de les alzines.

Plagues de les alzines (Quercus ilex)

Icona del banyarriquer de l'alzina (Cerambyx cerdo ssp. mirbekii).

Banyarriquer de l'alzina (Cerambyx cerdo ssp. mirbekii)

Icona de l'eruga peluda de l'azina (Lymantria dispar)

Eruga peluda de l'azina (Lymantria dispar)

Icona de les plagues d'altres frondoses.

Plagues d'altres frondoses

Icona de la taula completa de plagues de les frondoses.

Taula completa de les plagues de frondoses

PLAGUES DE LES PALMÀCIES

Icona de les plagues del garballó.

Plagues del garballó (Chamaerops humilis)

Icona de l'eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon).

Eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon)

Icona de les plagues de les palmeres.

Plagues de les palmeres (Washingtonia spp, Phoenix spp, etc.)

Icona del becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).

Becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

ALTRES PLAGUES EN GENERAL

Icona d'altres plagues forestals.

Altres plagues forestals

Icona de la taula completa de plagues de les coníferes.

Principales especies de defoliadores y perforadores que afectan a las masas forestales. Autor: Pablo Cobos. 2010

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.