Mètodes de control

 

Hi ha diferents mètodes de control per a mantenir les poblacions de l'insecte dins uns nivells mínims. El mètodes que podem utilitzar són els següents:

Proporcionem en aquestes pàgines normes d'actuació i recomanacions per combatre exitosament aquest tipus de plagues.

Processionària del pi - Identificació del mascle i la femella adults de l'espècie.
Adults: a dalt el MASCLE, a baix la FEMELLA.
Xavier Cañellas

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.