Introducció

 

Per determinar les malalties produïdes per fongs, bacteris, virus i altres éssers vius inferiors, aquests s'han d'analitzar al laboratori.

Malalties forestals - Thyriopsis sp.
Thyriopsis sp.
Foto: Diego Olmo
Malalties forestals - Aïllament de fongs
Tècnica d'aïllament de fongs.
Foto: Diego Olmo

El més important és saber quin és l'agent patògen, i l'única manera d'averiguar-ho és analitzant-lo al laboratori. S'insisteix en la necessitat de poder aconseguir enviar les mostres a un laboratori especialitzat.

Aplicació del RD 1628/2011 

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.