BSV_OCTUBRE_2021_Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)

BSV_NOVEMBRE_2021_Nemàtode de la fusta del pi (Bursaphelenchus xylophilus)

BSV_DESEMBRE_2021_Perforador del pi (Tomicus destruens)

BSV_GENER_2022_Xancre resinós del pi (Fusarium circinatum).

BSV_FEBRER_2022_Escarabat de l'Om (Xanthogaleruca luteola)

BSV_MARC_2022_Papallona del Boix (Cydalima perspectalis)

- BSV ABRIL 2022 (NO ES PUBLICA BUTLLETÍ)

BSV_MAIG_2022_Eruga peluda de l'alzina (Lymantria dispar).

BSV_JUNY_2022_Banyarriquer de l'alzina (Cerambyx cerdo)

BSV_JULIOL_2022_Eruga barrinadora de les palmeres (Paysandisia archon)

BSV_AGOST_2022_Perforador del pi (Orthotomicus erosus)

BSV_SETEMBRE_2022_Grafiosi de l'Om (Ophiostoma ulmi)

BSV_OCTUBRE_2022_Banyarriquer del pi (Monochamus galloprovincialis)

BSV_NOVEMBRE_2022_Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)

BSV_DESEMBRE_2022_Eruga perforadora dels polls (Sesia apiformis)

BSV_GENER_2023_Xancre resinós del pi (Fusarium circinatum)

BSV_FEBRER_2023_Perforador del pi (Tomicus destruens)

- BSV MARÇ 2023 (NO ES PUBLICA BUTLLETÍ)

- BSV_ABRIL_2023 Papallona del Boix (Cydalima perspectalis)

- BSV_MAIG_2023 Eruga peluda de l'alzina (Lymantria dispar)

BSV_JUNY_2023 Banyarriquer de l'alzina (Cerambyx cerdo)

- BSV_JULIOL_2023 Eruga barrinadora del garballó (Paysandisia archon)

- BSV AGOST_2023 Perforador del pi (Orthotomicus erosus)

- BSV SETEMBRE 2023 Grafiosi de l'om (Ophiostoma ulmi)

BSV_OCTUBRE 2023 Banyarriquer del pi (Monochamus galloprovincialis)

- BSV_NOVEMBRE 2023 Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa)

BSV DESEMBRE_2023_Eruga perforadora dels polls (Sesia apiformis)