Contingut del lloc Web

 

Icona de la secció de Tauler .

Consulteu les novetats més destacades, així com la memòria de les actuacions més rellevants duites a terme pel Servei a l'apartat "Novetats - Anuncis".
Icona de la secció de Danys Forestals.   Danys forestals ocasionats per agents físics i éssers vius.
Icona de la secció de Malalties Forestals.   Malalties forestals produïdes per fongs, bacteris, virus i altres éssers vius inferiors.
Icona de la secció de Plagues Forestals.   Coneixeu les principals plagues forestals que afecten les Illes Balears.
Icona de la secció de Control de Plagues Forestals.   Coneixeu les actuacions per combatre i controlar les plagues forestals que afecten les Illes Balears.
Icona de la secció de Xarxes Europees.   Xarxes de seguiments de danys. Inventaris de l'estat dels sistemes forestals (nivells I i II de la Unió Europea).
Icona de la secció del Pla de Sanitat Forestal.   Coneixeu l'estratègia de Sanitat Forestal a les Illes Balears.

Legislació

  Consulteu la legislació relacionada, a "Normativa".
Icona de la secció de Descàrrega de Documentació.   Consulteu documents, publicacions, mapes, documents històrics, etc., a l'apartat "Descàrrega de documents"

premsa

Consulteu articles de premsa relacionats així com entrevistes de ràdio a "Recull de premsa".
Icona de la secció d'Enllaços d'Interès.   Accediu a altres llocs Web interessants.

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03

Aquesta web conté molts arxius en format PDF, i per poder-los obrir necessitau el programa Adobe Acrobat Reader. Si no el teniu, feu click sobre la següent icona:
Icona Get Acrobat Reader
o anau directament al següent enllaç:
Adobe Acrobat Reader

Webmaster: © Servei de Sanitat Forestal. 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 02