Seguiment i control

 

L'aplicació de fungicides a la forest està totalment desaconsellada. Però el que s'ha de tenir en compte és l'acció d'unes bones pràctiques culturals, és a dir, unes actuacions correctes sobre la vegetació per evitar que empitjori i, amb el temps, aconseguir a poc a poc la millora de la seva la salut i vigor.

Una d'aquestes actuacions és l'eliminació de restes vegetals on es puguin desenvolupar els fongs que poden traslladar-se posteriorment als arbres vius.

Aquestes pràctiques tenen un cost relativament baix i simplement consisteix a acostumar els operaris a una gestió adequada de l'entorn per no afavorir l'expansió dels problemes.

 

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.