Reconeixement de danys i símptomes

 

Per a la correcta identificació dels danys i els símptomes associats a les malaties forestals que apareixen a les Illes Balears, es pot accedir a l'Herbari Virtual de Malalties Forestals, servei ofert pel Laboratori de Patologia Forestal, Universitat de Lleida.

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.