Recol·lecció de mostres per a diagnosi fitosanitària

 

Per a una correcta recol·lecció de mostres per a la diagnosi fitosanitària, cal que seguiu les següents indicacions:

-Examinau la planta o les plantes, i la zona en la què es troben.

-Recol·lectau-ne diferents mostres, si pot ser en distintes fases de la malaltia. Un sol exemple no és suficient.

 

Les plantes s'han de recol·lectar senceres. Han de ser excavades, mai arrencades perquè el sistema radical es mantingui intacte. Quan no sigui possible recol·lectar la planta sencera, recolliu només la part afectada. En haver acabat, pensau a netejar bé les eines emprades.

-Sel·leccionau exemplars que encara estiguin vius i que mostren símptomes. Les plantes completament mortes no serveixen per al diagnòstic fitopatològic. Si la mostra és bona, el diagnòstic podrà proporcionar-se més ràpidament.

-Completau el DOC_61-_sol_analisi_LOSVIB.pdfformulari, això ajudarà a fer un diagnòstic ràpid i exacte.

     
Malaties forestals - Conidia sp.
Conidi de Diplodia pinea.
Foto: © Diego Olmo
 

Malalties forestals - Seridium cardinale sobre xiprer
Seridium cardinale
Foto: © Diego Olmo

 

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.