NOVETATS - ANUNCIS

2021

sanefa

Octubre

- Publicació de la Resolució per la que es declara un focus incipient de plaga de la processionària del pi al nord-est de l'illa d'Eivissa

- Presentacions de la Jornada sobre la processionària del pi a Eivissa, 5 d'octubre de 2021

- Presentacions de la Jornada sobre la processionària del pi a Formentera, 6 d'octubre de 2021

- Publicació d'un article a la revista FORESTA sobre el control de qualitat en els tractaments aeris a Formentera, 2020. 

Setembre

- Xerrada informativa sobre la processionària del pi i els tractaments fitosanitaris a Eivissa, 5 d'octubre de 2021.

- Xerrada  informativa sobre la processionària del pi i els tractaments fitosanitaris a Formentera, 6 d'octubre de 2021.

- Guia Visual de Símptomes de Xylella fastidiosa en àmbit forestal. 

- Situació de Xylella fastidiosa en àmbit forestal, a 4 d'agost de 2021

- Reglament d'execució (UE) 2020/1201 de la Comissió, de 14 d'agost de 2021, sobre mesures per evitar la introducció i la propagació dins la Unió de X. fastidiosa. 

Juny

- Plànol amb l'afectació dels pinars pels perforadors dels pins. Mallorca, primavera 2021

- Plànol amb l'afectació dels pinars pels perforadors dels pins. Menorca, primavera 2021

- Plànol amb l'afectació dels pinars pels perforadors dels pins. Ibiza, primavera 2021

- Pinars amb fortes decoloracions. Expliquem què és. 

Maig

- Plànol amb els nivells d'afectació dels pinars per la processionària del pi. Mallorca 2021

- Plànol amb els nivells d'afectació dels pinars per la processionària del pi. Menorca 2021

- Es presenten els resultats de la Xarxa Balear de Danys en els Boscos, any 2020. 

- S'inicia el tractament terrestre contra l'eruga peluda per tal de protegir els alzinars

- S'inicia el periode per a la instal·lació de trampes per a la captura del banyarriquer de l'alzina.

Abril

- Cartell informatiu sobre el Projecte de millora integral de l'alzinar de la finca pública Gabellí Petit 

- Pòster sobre el cicle del banyarriquer i el Projecte de millora integral de l'alzinar 

- Pòster sobre els danys i les actuacions de lluita contra el banyarriquer de l'alzina 

- Vídeo informatiu sobre el Projecte de millora integral de l'alzinar

- S'inicia el periode de tractament terrestre per al control de l'eruga peluda a Menorca

- Es publica la guía visual de símptomes de Xylella fastidiosa sobre vegetació forestal

Març

Alerta fitosanitaria: l'escarabat d' ambrosia Xylosandrus compactus: Fitxa descriptiva