NOVETATS - ANUNCIS

2012

sanefa

Novembre

- Nota de premsa sobre la col·locació caixes niu per afavorir el control de insectes perjudicials a les Illes Balears 2012.

- Evolució de la població de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) i situació actual en Formentera (2012). Marc legal i actuacions de control.

Informe sobre els resultats del trampeig de processonària del pi a l'Aquarterament de Jaume II, a Palma.

Informe dels resultats del trampeig de Lymantria dispar a Mallorca, anys 2009-2012.

Octubre

- Xerrada tècnica pel Control dels perforadors de pins (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus).

Setembre

- Resultats obtinguts sobre la Xarxa Balear de seguiment de danys en boscos, any 2011.

Xerrada tècnica pel Control de la Thaumetopoea pityocampa (processionària del pi) i els perforadors de pins (Tomicus destruens i Orthotomicus erosus).

Agost

- Informació sobre la Xarxa Balear d'Avaluació i seguiment de danys a masses forestals.

- Plànol de les parcel·les de la Xarxa Balear d'Avaluació i seguiment de danys a messes forestals.

- Nota de premsa de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en què es dóna suport al Ministeri de Defensa en el control de la processionària del pi al bosc del quarter "Jaume II".

- Xerrades sobre Sanitat Forestal 2012/2013.

- Llistat establiments comercials i serveis a Mallorca de venta de productes fitosanitaris 2012.

Juliol

- Registre oficial 2012 d'establiments i serveis plaguicides d'ús fitosanitari o d'ús ramader de Mallorca.

Abril

- Nota de premsa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori sobre l’eruga peluda (Lymantria dispar) a Menorca.

- Tercer Informe pel servei de sanitat forestal del tercer any de seguiment de caixes-niu per aus al centre de Mallorca.

- Actuacions que pot fer un particular pel control de l'eruga peluda (Lymantria dispar).

- Establiments que poden disposar de feromones de processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) i eruga peluda (Lymantria dispar) a Menorca.

- Registre oficial 2011 d'establiments i serveis plaguicides d'ús fitosanitari o d'ús ramader de les Illes Balears.

Febrer

- Es presenta la "Memòria d'activitats del servei de sanitat forestal de l'any 2011", on es por trobar un resum de les principals actuacions realitzades.

- El Servei de Sanitat Forestal ha aconseguit impulsar i publicar al Butlletí de sanitat vegetal del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, un article denominat "Propuesta de una metodología para la determinación de los niveles de infestación por Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) (Coleóptera: Cerambycidae). Evaluación de los niveles de infestación en Mallorca 2009". Fins ara, no existia cap model que servís per determinar els nivells d'infestació del Coleòpter Cerambyx cerdo a les alzines.

- "El lloc web del Servei de Sanitat Forestal arriba a les 100.000 consultes a l'any 2011". S'ha realitzat una gràfica on es pot apreciar l'evolució de les consultes per mesos, i una altra gràfica on es poden analitzar els accessos per cada temàtica.

- Per incrementar el nostre arxiu històric, s'ha digitalitzat un full divulgatiu de l'any 1973 sobre "Maquinaria tratamientos fitosanitarios", on es pot comprovar com ha evolucionat la maquinària, en 4 dècades.

SSF