Torna

Servei de Sanitat Forestal

Tornar al llistat de notícies

Instal·lació de caixes-refugi per a quiròpters i estudi preliminar de la comunitat de ratapinyades com a mesura de control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff) a les Illes Balears

Servei de Sanitat Forestal.

(Article en castellà)