S'hi descriu l'espècie, les actuacions que s'hi poden fer en contra així com telèfons i adreces de contacte, i altra informació relacionada.