Fitxa del registre de productes fitosanitaris del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. A la classificació ecotoxicològica (veure Condicionamientos preventivos de riesgos, a la primera pàgina, en vermell), s'hi indica la compatibilitat amb les abelles.