Certificat que atorga la llicència de marca a l'empresa subministradora per emprar la referència de Producte utilitzable en agricultura ecològica pel Bacillus thuringiensis usat pel Servei de Sanitat Forestal.