Torna

Servei de Sanitat Forestal

Tornar al llistat de notícies

Assaig d'atraients i determinació dels nivells d'infestació per a Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) a Mallorca durant 2009

Servei de Sanitat Forestal, Conselleria de Medi Ambient; Dept. de Zoología y Antropología Física. Facultad Veterinaria. Universidad de Murcia; SILCO S.L.