Mètodes de control

 capçalera

Es tractaria de desenvolupar el control de l'eruga peluda de l'alzina (Lymantria dispar) dins d'un Pla de Lluita Integrada contra aquest insecte. La necessitat planificació sorgí arran dels atacs forts de Menorca dels anys 2003 i 2004 i del Plantejament Integral de Lluita contra la processionària del pi 2003-2005.

Eruga peluda de l'alzina - Identificació dels adults de l'espècie: adalt el mascle, abaix la femella. Eruga peluda de l'alzina - Tractament aeri directe.
Identificació dels adults de l'espècie: adalt el mascle, abaix la femella.
Tractament aeri directe.
Foto: © Luís Núñez

Lymantria dispar L. és un lepidòpter associat a les masses de Quercus sp. de manera natural a Espanya. Per això hi ha gran quantitat de paràsits naturals i predadors que normalment controlen la població. No obstant això, amb una periodicitat d'uns set anys, la població sofreix un fort increment produint fortes defoliacions i danys durant uns tres anys. Per això l'element fonamental en el control de la plaga és el seguiment, de manera que es detecti amb celeritat el moment que la població comença a augmentar perillosament i intentar mantenir-la per sota del llindar de danys.

Per al seguiment de la població, dintre del Pla de Lluita Integrada contra l'eruga peluda, s'empren paranys de feromona de tipus G, amb feromona Disparlure. La metodologia per estimar els nivells de població utilitzada en altres comunitats autònomes és la següent.

Sin_titulo.jpg Sin_titulo2.jpg
Tractament directe amb canó nebulitzador.
Tractament directe amb canó nebulitzador.

Els nivells de població s'estimen a través de les defoliacions observades a les alzines a mitjan mes de juny i principis de juliol (quan ha cessat l'activitat de l'eruga). S'estableixen els següents graus o nivells d'atac:

  • Nivell 0: Sense defoliacions aparents.
  • Nivell 1: Defoliacions petites de fulles noves i brots de l'any.
  • Nivell 2: Defoliacions totals, constituint focus dispersos més o menys extensos en la massa.
  • Nivell 3: Defoliacions totals, constituint focus més o menys continus en la massa. En alguns focus en els quals s'ha detectat un augment de població s'ha col·locat una xarxa sistemàtica de paranys a raó d'1 per hectàrea, per controlar la població de mascles.

Cronograma d'actuacions

Tan important com emprar el mètode adequat, és fer-ho en el moment adequat. A continuació s'exposen els períodes en que cal realitzar cada actuació.

 

ACTUACIÓ PERÍODE A REALITZAR
TRAMPES DE FEROMONA
Col·locació Abans de l'1 de juny
Revisió Cada 4-5 dies a partir de l'1 de juny
Retirada Quan el nombre de captures sigui nul durant 2 revisions seguides
CAIXES NIU PER AUS
Instal·lació Abans de la primavera
Revisió - Mantenimet A partir del mes d'agost
CAIXES REFUGI RATAPINYADES
Instal·lació Abril-Maig (abans de l'època de cria)
Revisió - Manteniment Tardor
APLICACIÓ AÈRIA 2ª quinzena d'abril fins el 5 de maig o fins que s'observi la crisalidació de les primeres erugues
APLICACIÓ TERRESTRE 2ª quinzena d'abril fins el 5 de maig o fins que s'observi la crisalidació de les primeres erugues

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.