Mètodes de control

 capçalera

Des del punt de vista forestal, s'ha de restablir un control sistemàtic de les poblacions d'aquest insecte talant els arbres malalts per tal d'eliminar-hi les larves, amb la qual cosa s'aconseguirà que els propers anys el nombre d'adults sigui més petit.

Des del punt de vista de jardineria o pel que fa als arbres singulars afectats, es poden aplicar altres tractaments, però s'ha de considerar que són molt cars i que no són del tot eficaços, ja que s'han d'aplicar directament a cada galeria.

Banyarriquer de l'alzina - Galeria realitzada per la larva. Banyarriquer de l'alzina - Galeria realitzada per la larva.
Galeria realitzada per la larva.
Foto: © Luis Núñez
Galeria realitzada per la larva.
Foto: © Luis Núñez

L'objectiu final d'aquestes actuacions és reduir les poblacions de l'insecte i anar evitant cada any que les femelles posin els ous a l'arbre que s'ha de protegir.

Si l'arbre està sa i fort és més difícil que l'insecte hi posi els ous i per això l'objectiu és enfortir l'arbre, donant-li les condicions òptimes perquè es desenvolupi.

Banyarriquer de l'alzina - Serradís que indica la sortida dels adults. Banyarriquer de l'alzina - Serradís que indica la sortida dels adults.
Serradís que indica la sortida dels adults.
Foto: © Luis Núñez
Serradís que indica la sortida dels adults.
Foto: © Luis Núñez

Per tant, en jardineria als estius molt secs i durant llargs períodes de sequera, s'hauria de regar els arbres amb molta d'aigua i un pic cada mes, com si fos una tempesta d'estiu, perquè l'aigua puga arribar a les arrels de l'alzina.

Una altra actuació que es pot dur a terme és la d'adobar l'arbre amb els nutrients adequats, segons l'edat i les deficiències de nutrició. Però això s'ha de fer amb un alt control tècnic, perquè encara que la quantitat de nutrients sigui molt petita pot matar els bacteris del sòl i, en canvi, en una quantitat excessiva pot, fins i tot, arribar a matar l'arbre.

Banyarriquer de l'alzina - Adult recent emergit.
Adult recent emergit.
Foto: © Luis Núñez

El tractament és un altre mètode útil, que fa de barrera que rebutja l'insecte adult i evita que dipositi els ous, però no el mata. L'arbre s'ha de tractar al llarg de tot el tronc en l'època que les femelles estan preparades per pondre els ous. L'operació s'ha de repetir cada vegada que el termini de seguretat del producte hagi passat, es a dir, més o menys cada quinze dies, depenent del producte.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.