Torna

Servei de Sanitat Forestal

Mesures preventives

 capçalera

El mètode més efectiu és el d'eliminar les alzines que contenen les larves.

Abans de guardar els troncs en el llenyer, els hem de tallar a trossos petits perquè les larves no puguin continuar fent-hi les galeries i no puguin sortir.

Banyarriquer de l'alzina - Comparació de tamany entre les galeries i una moneda. Banyarriquer de l'alzina - Galeries plenes del serradís generat per l'emergència dels adults.
Comparació de tamany entre les galeries i una moneda.
Foto: © Luis Núñez
Galeries plenes del serradís generat per l'emergència dels adults.
Foto: © Luís Núñez

També es poden aplicar les altres mesures preventives que hem indicat a l'apartat anterior, però n'hem de tenir en compte la baixa efectivitat, l'alt cost econòmic i la necessitat d'una continuîtat any rera any.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.