La grafiosi de l'om (Ceratocystis ulmi)

 

La grafiosi ha mort milers d'exemplars d'om a tota Europa.

Es tracta d'una malaltia introduïda a Europa des d'Àsia durant la Primera Guerra Mundial. L'any 1921 es va produir una elevada mortandat d'oms a Holanda i al mateix any es va descobrir el fong causant de la malaltia. Des de llavors, la grafiosi de l'om s'ha extès.

En dècades posteriors gairebé va desaparèixer i no va cobrar importància fins als anys setanta, en què aparegué amb especial virulència i provocà milers d'arbres morts a Europa i Amèrica del Nord.

A la Península Ibèrica el primer gran brot es va produir a principis dels anys vuitanta, i va provocar la mort de molts d'oms.

Els individus afectats presenten a simple vista un aspecte malaltís, groguenc amb algunes branques seques i fulles encorbades. A l'interior de les branques apareixen unes línies o taques de color bru fosc corresponents als vasos conductors afectats i obstruïts pel fong i sobre el tronc i l'escorça, a la cara de contacte entre ambdues parts, s'observen una espècie de gravats realitzats per l'insecte transmissor de la malaltia.

Aquest insecte és un petit coleòpter de tan sols 4-6 mm, anomenat vulgarment barrinador de l'om (Scolytus scolytus, Scolytus kirchi, i Scolytus multistriatus) que s'instal·la sobre les gemes més tendres, les mossega i danya irreversiblement. La femella posa els ous entre l'escorça i el tronc formant galeries. Després de passar l'etapa de pupa, els insectes adults van volant d'un arbre a l'altre transportant espores del fong que causa la malaltia.

El vertader agent infecciós és el fong (Ceratocystis ulmi), semiparàsit, que segrega unes espores tòxiques causants de la malaltia. Es desenvolupa als vasos conductos de la sava, ajudant-se de la seva circulació per propagar-se per tot l'arbre.

Es produeixen dos efectes principals:

  • Obstrucció dels vasos conductors.
  • Enverinament de les fulles.

Com a conseqüència d'això, l'arbre acaba morint.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.