Introducció

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Alta 01.

Les plagues forestals són la conseqüència d'un desequilibri a la natura que es produeix a causa d'una sèrie de factors adversos que provoquen l'explosió demogràfica d'un insecte o d'un altre element nociu (fongs, etc.) que afecta una espècie o un grup de plantes.

Les condicions climàtiques adverses dels darrers anys han provocat uns atacs forts de determinats insectes a les espècies arbòries forestals.

Les causes principals d'aquesta situació són: Las causas principales de esta situación son:

  • La sequera.
  • La situació de masses arbrades a terrenys amb poca profunditat o a les parts altes dels cims amb poca terra o a llocs orientats al migdia.
  • La manca de tractaments silvícoles dels boscos.
  • Altres.

 Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 01

També han resultat afectats els llocs on s'ha abandonat la massa forestal o en què els incendis han debilitat els arbres. Alguna d'aquestes plagues produeix en aquests moments uns efectes desastrosos, sobretot una erosió i un impacte paisatgístic considerables en algunes de les nostres masses forestals més significatives.

Per això, convé evitar que aquestes plagues proliferin a fi de disminuir-ne els efectes futurs, ja que es podria comprometre la conservació dels nostres boscos.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.