Indicacions i recomanacions

 capçalera

Una vegada avaluat l'estat de la plaga i si els danys econòmics no són tolerables, es realitzarà un tractament aeri. Els productes que es poden emprar són formulats a força de Bacillus thuringiensis i productes inhibidors de síntesi de quitina, tots ells autoritzats pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

L'aplicació ha de realitzar-se tenint en compte el percentatge d'eruga nascuda i la quantitat de rebrot o fulla nova existent. L'ideal és que l'eruga es trobi en un dels primers estadis larvaris i que la quantitat de fulla nova sigui també gran, però abans que es produeixin fortes defoliacions, ja que en cas contrari naixeran nous brots lliures d'insecticida.

Eruga peluda de l'alzina - Tractament aeri directe. Eruga peluda de l'alzina - Tractament directe amb canó nebulitzador.
Tractament aeri directe.
Foto: © Luis Núñez
Tractament directe amb canó nebulitzador.
Foto: © Luís Núñez

Aquestes dificultats s'aguditzen en el cas de tractar amb Bacillus thuringiensis, ja que la persistència del producte és molt baixa i les erugues de Lymantria tenen un període d'emergència molt llarg, amb el que caldria realitzar diversos tractaments per aconseguir controlar la població. Aquest problema s'evita usant inhibidors de síntesi de quitina, ja que, donada la seva persistència controlarà totes les erugues que vagin naixent. Si els danys econòmics són tolerables, cosa bastant complicada atès que afecta greument als aprofitaments de l'aglà i suro durant diversos anys, és d'esperar que la plaga es controli mitjançant l'augment de paràsits i predadors.

Una vegada realitzats els tractaments aeris, és convenient la col·locació de paranys de feromona els anys següents de manera que es capturin els pocs mascles que hagin pogut sobreviure. Els danys són provocats en la seva fase larvària (eruga).

Els danys es produeixen quan les erugues provoquen la defoliació sobre els arbres dels quals s'alimenta, principalment d'alzina (Quercus ilex) i d'altres plantes com fruiteres, mates (Pistacia lentiscus), estepes (Cistus sp.) i altres arbres (fins i tot hi ha dades que a Menorca se n'han trobat sobre pins Pinus halepensis). La femella realitza la posta sobre els troncs, en forma de plastó o crosta groga/taronja, que s'aprecia visiblement i que protegeix els ous.

Eruga peluda de l'alzina - Tractament directe amb pistola. Eruga peluda de l'alzina - Alzinar afectat a Menorca.
Tractament directe amb pistola.
Foto: © Luis Núñez
Alzinar afectat a Menorca.
Foto: © Luís Núñez

Compta amb una generació a l'any, hivernant en estat d'ou, passant a estat de larva fins als mesos d'abril, maig o juny, segons les condicions climàtiques.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.