Altres plagues - Genèric

 

Existeixen multitud d'espècies d'artròpodes que poden causar danys, que de vegades poden sobrepassar el llindar de tolerància o fins i tot gairebé sempre romandre-hi per sota, però en circumstàncies especials provoquen greus danys.

Altres plagues forestals - Om afectat per (Aceria ulmicola) què provoca agalles a les fulles.
Om afectat per Aceria ulmicola, que provoca agalles a les fulles.
Foto: © Luís Núñez

En aquest text es pretén indicar les situacions més comunes i indicar quines són les plagues potencialment perturbadores i a les quals s'ha de realitzar un seguiment, però no es poden detallar les actuacions per a cadascuna d'aquestes potencials plagues, entre altres coses, perquè no tenim constància en molts casos ni de la seva existència, ni de la seva corologia així com del seu cicle biològic. S'han de realitzar estudis al respecte.

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.