Estat fitosanitari de les savines a les Illes Pitiüses


La savina, Juniperus phoenicia, és una conífera que es troba de manera important a les illes d'Eivissa i Formentera. Ocupa el 31% de la superfície de les Pitiüses, i el 50% dels espais naturals protegits. La savina ha estat lligada des de sempre a la vida quotidiana de les illes, amb l'aprofitament per a llenya o carbó, entre d'altres. En els últims anys, els aprofitaments tradicionals s'han pràcticament abandonat; aquest fet, sumat a la pressió antròpica dels territoris on s'estableixen, ha provocat la decrepitud de molts d'aquests exemplars.
Durant els anys 2009 i 2010, el Servei de Sanitat forestal vam rebre diverses alertes sobre savines debilitades i amb mal estat sanitari. Fruit de la preocupació per la supervivència d'aquesta espècie, l'any 2010 s'encarrega un estudi a un equip d'experts en la mataria, de la Universitat Politècnica de Madrid.
Els autors conclueixen que, en general, l'estat fitosanitari dels savinars de les Pitiüses es bastant bo, amb algunes excepcions localitzades. En el següent link podeu consultar l'estudi.

INFORME FINAL sabina pitiusas.pdfINFORME FINAL savina pitiusas.pdf

 

També podeu consultar les fitxes de les principals plagues i malalties que es van trobar en les savines de les Illes d'Eivissa i Formentera:

Carulaspis.pdfCarulaspis.pdf   Cinara.pdfCinara.pdf   Gymnosporangium.pdfGymnosporangium.pdf   Palmar.pdfPalmar.pdf   Phloeosinus.pdfPhloeosinus.pdf   Phomopsis.pdfPhomopsis.pdf   Semanotus.pdfSemanotus.pdf   Sphaeropsis.pdfSphaeropsis.pdf

 

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.