El foc bacterià - Erwinia amylovora

Què és?

És tracta d'una greu malaltia causada pel bacteri Erwinia amylovora; afecta principalment a plantes de la familia de les rosàcies, produïnt greus pèrdues econòmiques en explotacions d'arbres fruiters.

Està considerada com a organisme nociu de quarantena en la Unió Europea, per la qual cosa existeix legislació específica sobre mesures preventives contra la seva introducció i difusió a partir del Real decret 58/2005,així com un programa nacional d'erradicació i control (Reial Decret 1201/1999 i posteriors modificacions. 

Espècies a les que afecta

Fonamentalment afecta a plantes de la familia de les rosàcies, arbres fruiters i plantes ornamentals i silvestres que pertanyen a aquesta família, com són: Sorbus, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Pyracantha, entre d'altres. 

Dins els arbres fruiters, destaca el cultiu de la pera i la poma, molt susceptibles. 

És considera la malaltia més desvastadora de fruiters de llavor en alguns païssos d'Europa i de l'Amèrica del Nord.

Símptomes i biologia

La bacteria generalment infecta a la planta durant la primavera; es trasmet a través de brots i flors en desenvolupament, mitjançant insectes, ocells, pel vent, la pluja o les eines de tall, entre d'altres.  A partir d'aquí, la bacteria infecta poc a poc tots els teixits de la planta, es desplaça cap a la base de la tija i produeix la mort de totes les célules al seu pas. 

Els símptomes varien segons les espècies i la sensibilitat varietal. El més característic és l'aspecte cremat de les flors, fruits, peduncles i brots de les plantes afectades, motivat per la necrosi dels teixits, i el que dona li dona el nom de foc bacterià. 

Cotoneaster afectat per Erwinia amylovora

Fotografia: M.A Cambra

Situació legislativa

És un patogen de quarantena en la Unió Europeo, regulat en la part B del annex II, de les plagues la presència de les quals sí es té constància en la Unió, del Reglament (UE) 2019/2072 de Condicions Uniformes. 

Des del 1992 la EPPO el considera un organisme de quarantena degut al potencial dany en cas d'introducció en el territori europeu, i el va incloure dins el llistat A2.

Espanya ha estat durant molta anys considerada com a Zona Protegida (ZP) per aquest organisme nociu. Des de l'any 2011, només determinades Comunitats Autònomes o parts de elles, mantenen el estatus de zona protegida, entre les que es troba les Illes Balears.  

Mesures fitosanitàries

Cal aplicar-se en detectar-se els primers símptomes per tal que siguin eficaces. 

Bàsicament consisteixen en arrancar i destruir les plantes infectades amb l'objectiu de reduïr el nivell d'innocul i evitar la dispersió del bacteri. 

També es poden realitzar les següemts mesures culturals: eliminació manual de la floració secundaria, podar ne parada vegetativa, control de la fertilització, i desinfecció d'eines. 

Podeu consultar els següents documents per ampliar la informació: