Empaquetament de les mostres

 

Per a un correcte empaquetament de les mostres a analitzar, cal que seguiu les següents indicacions:

 

-Utilitzau bosses de plàstic que no estiguin totalment tancades, si és necessari practicau alguns forats d'airejament. Excepcionalment, els fruits carnosos en estat primerenc de podriment i bolets han de ser guardats individualment en paper de diari.

 

-No heu d'afegir aigua ni paper humitejat o encerrat. La humitat accelera el podriment i la colonització de fongs sapròfits.

 

-Incorporau una etiqueta d'identificació a cada mostra i també als formularis sense que aquests estiguin en contacte amb terra.

 

-Les mostres radicals juntament amb la terra circumdant han d'anar dins d'una bossa de plàstic que serà lligada a la part més baixa del sistema aeri i s'han de cobrir tot plegat amb una segona bossa per reduir la dessecació.

 

-Empaqueteu-la delicadament en una caixa compacta o recipient per a prevenir que s'espatlli la mostra durant el trasllat. Els sobres són bons per a mostres poc voluminoses.

     
Malalties forestals - Sphaeropsis sapinea
Cossos fructífers de Diplodia pinea sobre acícules de Pinus halepensis
Foto: © Diego Olmo
 

Malalties forestals - Detall de Seridium carndinale
Conidis de Seridium cardinale
Foto: © Diego Olmo
 

Malalties forestals - Siroccocus
Siroccocus conigenus.
Foto: © Diego Olmo
 

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 03.