El nematode de la fusta del pi

 

Bursaphelenchus xylophilus és un nematode de la família Aphelenchoidiae. És el causant de la malaltia coneguda com a pine wilt disease (decaïment sobtat o seca del pi).

Procedència

És originari d'Amèrica del Nord, on no causa danys aparents. Posteriorment va ser introduït al sud-est asiàtic, on ha causat danys importants i ha provocat la mort de milions d'arbres, fins arribar a proporcions epidèmiques. A Europa fou detectat per primera vegada a Portugal l'any 1999. Espanya comunicà a la Comissió Europea un brot en un únic arbre, a Extremadura, el novembre de 2008. Actualment  a la Unió Europea hi ha dues zones demarcades: Portugal (tot el seu territori continental) i una zona de 20 km de radi al nord d'Extremadura.

Espècies afectades

Les espècies susceptibles al nematode són les del gènere Pinus sp., així com també altres coníferes (excepte les del gènere Thuja sp.). A les Illes Balears el pi blanc (Pinus halepensis), l'espècie arbòria més abundant als nostres boscos, és sensible a la malaltia, tot i que no estigui descrita com a de les més susceptibles. En canvi, sembla que el pi ver (Pinus pinea) n'és resistent. A més, les elevades temperatures i el dèficit hídric, factors que es donen aquí a l'estiu, afavoreixien la intensitat i la dispersió.

Danys

Provoca un marciment dels pins que pot ocasionar la mort de l'arbre en només 3 mesos. El principal símptoma és la presència de branquetes seques -que primer adopten un color groguenc i més tard es marceixen- distribuïdes pel terç superior de la capçada. Després, passats d'1 a 3 mesos, ja tota la capçada presenta acícules seques i es produeix un decaïment generalitzat de l'arbre fins que finalment mor. Aquests símptomes apareixen generalment entre els mesos d'agost i desembre.

SSF

Arbres marcits en diversos paisatges (Foto: Pla Nacional de Contingència, MARM, 2008)

Vies de propagació

Es pot propagar de manera natural, a través d'un insecte vector, o a través del comerç o transport de material sensible. Aquesta darrera via constitueix el principal factor de dispersió de la seca del pi, ja que permet dispersar la malaltia a grans distàncies.

Actuacions de prevenció

Com a conseqüència de la primera detecció del nematode a portugal i la posterior aparició de nous focus, la Comissió Europea va establir mesures de quarantena per evitar la propagació de la malaltia a altres estats membres.

SSF

Inspecció al Port de Palma (Foto: ©Servei de Sanitat Forestal)

En aquest sentit, el Servei de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i la Secció de Sanitat Vegetal de l'Àrea d'Agricultura i Pesca de la Conselleria de Presidència han treballat conjuntament en la inspecció i mostreig d'indústries de la fusta i de masses forestals, per detectar la presència del nematode.

Segons la normativa vigent, les plantes i el material sensible que procedeixin d'aquestes zones demarcades han de complir una sèrie de requisits (segells, passaport fitosanitari, ...) que podeu trobar detallats clicant aquí.

Per ampliar la informació, llegiu el següent document.

 

En cas de detectar irregularitats documentals o d'observar símptomes d'emblaviment fúngic, orificis d'insectes o deteriorament de la fusta, avisau als organisme següents:

Servei de Sanitat Forestal

Direcció General de Medi Natural,

Educació Ambiental i Canvi Climàtic

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Govern de les Illes Balears

Tel.: 971 17 66 66

Secció de Sanitat Vegetal

Direcció General de Medi Rural i Marí

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Govern de les Illes Balears

Tel.: 971 17 66 66

Per a més informació, consultau aquí.

 

SSF.