Descripció i objectius

 

La Xarxa Europea de Nivell II està instaurada a les Illes Balears des de 1994 amb dues parcel·les. el control d'aquestes parcel·les el realitza un equip de tècnics especialitzats en aquests controls, contractats pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i que vénen periòdicament dues vegades a l'any per realitzar la presa de mostres en diferents estacions de l'any.

Els últims anys han estat acompanyats a les parcel·les per un tècnic de Sanitat Forestal.

Normalment són acompanyats pels agents de medi ambient segons de les seves possibilitats. Posteriorment s'elabora un informe que és tramitat a la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat.

En aquestes parcel·les es realitza una mostra sistemàtica anual, en la qual es prenen una quantitat ingent de dades de diferents paràmetres per a cada individu (anàlisi del sòl, interacció causa-efecte).

 

Servei de Sanitat Forestal - Capçalera Baixa 02.